Pozovite nas: 011/3861-331

Opis

Drvene priče – Šuma sadrži:

Knjigu sa 26 priča;
Podlogu za igranje;
Paket od 15 drvenih figura.
Drvene priče – Šuma ne sadrži vreme koje je potrebno posvetiti deci, ali smo sasvim sigurni da ćete ga pronaći!

Knjiga priča je podeljena u 4 dela:

Prvi deo čine priče koje decu uvode u šumsko društvo, njihove odnose, strahove i želje. Priče su celovite i namenjene upoznavanju ambijenta i likova.
Drugi deo čine priče prožete pitalicama, nenametljivo zahtevaju angažovanje deteta/dece i oslobađaju njihovu maštu.
Treći deo predstavljaju priče koje deca sama pričaju navođena pitanjima šta bi se moglo desiti ili kako je moguće problem rešiti.
Dodatak su Drvene basne, kratke priče koje se mogu brzo naučiti i igrati.
Podloga je posebno birana, obiluje bojama i detaljima i predstavlja stimulans u razvoju mašte. Podloga ima i skrivenu funkciju jer nudi odgovore na pojedina pitanja, navodi na ideje kako rasporediti figure i kako rešiti pojedine situacije.

Figure su izrađene od punog drveta, bez boja i lakova i prate priče svojim izgledom. Ergonomski odgovaraju dečjoj šaci, a njhovo postavljanje i kretanje po podlozi razvija finu motoriku i percepciju.

U najmlađem dobu, oko 3 godine starosti, set figurica omogućava da dete slušajući priče, bude i aktivni učesnik. Raspoređivanjem figura, njihovim pomeranjem, igranjem uloga uči se slušanju, pažnji, i stimuliše finu motoriku koja je u jasnoj korelaciji sa razvojem govora.

Kako dete sazreva, igračka omogućava da dete razvija maštu, verbalno se razvija, obogaćuje rečnik kroz dopunu priča. Kako priče teku, u drugom delu knjige, angažovanje deteta/dece je sve potrebnije da bi se priče završile.

Rešavanje konkretnih situacija putem asocijacija na kreativan način formira kritičko mišljenje uz pojavu elemenata javnog nastupa. A kada se mašta rasplamsa, deca su tada u stanju da priče sama izmaštaju i ispričaju. Tada smo postigli naš cilj!

Treći deo knjige je samo mala pomoć u vidu ideja za pričanje priča. Priče mogu biti vođene pitanjima iz knjige, ili potpuno samostalno formirane od strane deteta/dece.

Kako se pričaju Drvene priče?

U zavisnosti od uzrasta i individualnih interesovanja deteta moguće je pričati priče na nekoliko nivoa.

Deci najmlađeg uzrasta, od oko 3 godine starosti, set figurica omogućava da, dok slušaju priče, budu i aktivni učesnici. Raspoređujući figure, pomerajući ih i igrajući uloge, dete se uči slušanju i pažnji, razvija finu motoriku, koja je u jasnoj korelaciji sa razvojem govora. Za takve aktivnosti idealan je prvi deo knjige sa celovitim pričama.

Kako dete sazreva, igračka mu omogućava da razvija maštu, razvija govor i obogaćuje rečnik kroz dopunu priča. Kako priče teku, u drugom delu knjige, angažovanje deteta je sve potrebnije da bi se priče završile.

Važno je znati da ne postoji jedinstven odgovor na pitanja. Iako je za svako pitanje ponuđen jedan odgovor, pustite dete da smisli svoju verziju. Svaki odgovor je dobar jer je uticao na razvoj mišljenja. Rešavanje konkretnih zadataka preko asocijacija formira kritičko mišljenje. U ovoj razvojnoj fazi pojavljuju se i elementi javnog nastupa. A kada se mašta rasplamsa, deca su tada u stanju da priče sama izmaštaju i ispričaju.

Tada smo postigli cilj!

Zašto baš Drvene priče?

Zato što predstavljaju jedinstvenu igračku koja razvija:

  • Finu motoriku
  • Kritičko mišljenje – prvenstveno sposobnost da se dođe do sopstvenih odgovora, a ne oslanjanje na odgovore i mišljenja drugih
  • Kreativnost – sposobnost da koristite maštu i budete kreativni
  • Komunikaciju – sposobnost da se razgovor vodi sa pojedincima različitog mišljenja, senzabiliteta i afiniteta
  • Saradnju – sposobnost da se sarađuje sa drugima prilikom rešavanja problema.

Igračka je pogodna za igru jednog deteta, ali i grupe.

Savršena je i jedinstvena po tome što je mogu istovremeno igrati deca različitog uzrasta, jer će je svako doživeti na svom razvojnom nivou.